Æresmedlemsskap i Vinklubben Coq au vin

 

   STATUTTER  FOR ÆRESMEDLEMSSKAP I VINKLUBBEN

 

Vedtatt på generalforsamlingen 27.5.16

1)    Æresmedlemsskap kan tildeles personer som har gjort en spesiell innsats for vinklubben

2)    Æresmedlemsskap vedtas av generalforsamlingen etter innstilling fra styret

3)    Sittende styremedlemmer kan ikke tildeles æresmedlemsskap

4)    Æresmedlemmer inviteres til alle møter i vinklubben. De betaler ikke kontingent, men

      normal avgift for møtedeltagelse.

 

Klubben har følgende æresmedlem: Kurt Havstein