Styret

Vinklubbens styre

President:  Trond Lysholm

Sekretær: Espen Olsen Reines

Kasserer: Sigbjørn Larsen

Styremedlem: Sissel Andersen

 

Revisor: Kirsti Stokland

Valgkomite: Elisabet Seivåg og Svein Tøndel